Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi

Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi

Okulumuz; Adana İl’i Yüreğir İlçesinde, Seyhan Rotary Klübünce yaptırılan (32 derslikli) binada, bakanlık makamının 11/09/1997 tarih ve 11239 sayılı onayları ile 1997-1998 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamak üzere, bünyesinde bir şube İngilizce, bir şube Almanca eğitim verecek yabancı dil ağırlıklı program uygulayan Seyhan Rotary Lisesi olarak açılmıştır. Daha sonra 09/08/2000 tarihinde Yüreğir İlçesinde hayırsever Enver Kurttepeli tarafından (21 derslikli) binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren okulumuzun adı Enver Kurttepeli Lisesi olarak değişmiştir. Öğrenci sayısındaki artış nedeni ile 2001-2002 eğitim-öğretim yılında fiziki mekan ihtiyacının karşılanması amacıyla 21 derslikli binaya hayırsever bir vatandaş tarafından kat ilavesi yapılmış olup, derslik sayısı 33’e çıkarılmıştır. Halen öğretimin sürdürüldüğü okulumuzda genel lise devam etmektedir. Yabancı Dil Ağırlıklı Lise ise, 2007-2008 yılında son mezunlarını vermiştir. 2004 yılından itibaren Megep projesi kapsamında eğitim verilmeye başlanmış, 2006-2007 yılında bu proje son mezunlarını vermiştir. Okulumuz 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi olarak dönüştürülmüş ve bu alanda eğitim-öğretime devam etmektedir.

Okulumuzda 49 öğretmen görev yapmaktadır. 434’ü kız 378’i erkek olmak üzere toplam 812 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulumuzda fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuarları, 100 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, slayt gösteri salonu ve okul kütüphanesi mevcuttur.

Bilgi ve teknoloji devrini yaşadığımız bu dönemde ülkemizin geleceği olan gençlerimizi her yönüyle yetiştirmeyi amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız, Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusundan hareketle Öğrenci-Veli-Öğretmen ilişkisinin önemini her zaman dikkate alarak üstlenmiş olduğumuz misyonla öğrencilerimizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak hedefimizdir.

Rate and write a review

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Adana Adana TR
Get directions